تماس با ما – گلدصدا

برای تماس با مدیران گلدصدا میتوانید از راه های زیر استفاده کنید :

ایمیل 1 : sajjadfatehy@gmail.com

ایمیل 2 : info@gold3da.com

تلگرام : 09394505179 

فرم تماس :

[CONTACT-US-FORM]